Author Archives: Suhanea Suhanea

  • 0

Traditii – Obiceiuri

Tags : 

În Pădurea Craiului merită să vii tot anul. Mai ales la vreme de sărbătoare, aici poţi descoperi tradiţii şi obiceiuri autentice. Înaintea Sfintelor Paşti, la Drăgoteni, toată comunitatea „împistreşte” ouă. Venirea Sfântului Crăciun este vestită de ansamblul colindătorilor din Roşia. Bogăţiile toamnei se etalează, într-o fascinantă paletă de gusturi şi culori, la târgul anual de produse tradiţionale „Straiţă plină”. Descoperă acum tradiţiile şi obiceiurile Pădurii Craiului!


  • 0

Gastronomia

Tags : 

Bucătăria românească şi cea maghiară fac casă bună în Pădurea Craiului. Plăcintele specifice zonei Beiuşului concurează cu „langoşii”, o specialitate bucătăriei tradiţionale maghiare. Bucătăresele se întrec în a face, după reţete proprii: cârnaţi, prăjituri, dulceţuri, siropuri, compoturi, zacuscă şi multe, multe, alte bunătăţi. La rândul lor, bărbaţii se mândresc cu pălinca de prune, mere, pere sau  cireşe sălbatice. Crezi că poţi face faţă acestor adevărate provocări culinare?


  • 0

Mod de viata traditional

Cositul, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, morăritul… sunt numai câteva din activităţile ce definesc modul de viaţă tradiţional pentru comunităţile din zona montană. Vino în Pădurea Craiului să simţi mirosul de fân proaspăt cosit, să vezi turmele pelegrinând pe coaste de deal sau să înveţi, de la ultimii făurari, meşteşugul încrustării lăzilor de zestre.


  • 0

Comunităţi – Oameni

La munte timpurile curg mai încet. Oamenii de aici nu au uitat să fie calzi şi ospitalieri. În Pădurea Craiului poţi să îţi regăseşti liniştea şi tihna. Aici poţi să găseşti – fie şi pentru câteva zile – ritmul natural al vieţii. O experienţă pe care, dacă ai înţeles-o, vei vrea să o retrăieşti.


  • 0

Cultura

În această parte de ţară s-au păstrat încă obiceiuri, tradiţii şi îndeletniciri vechi de secole. Bisericile de lemn sunt efigii vii ale timpurilor trecute. Vioara cu goarnă este un instrument muzical specific acestor locuri. Unică sunt şi artele împletitului de mărgelele, a icoanelor pe sticlă sau a ţesăturilor ce etalează motive tipice pentru zona Bihorului. Ceramica de Vadu Crişului e unică în România! Vino, deci, să îţi încânţi sufletul la izvoarele adevăratelor tradiţii!


  • 0

Natura

Aici mai există colţuri de natură neatinse de mâna omului. Descoperă şi tu frumuseţea acestor locuri, călătorind pe traseele sau pe potecile Pădurii Craiului.


  • 0

Valea Videi

Cheile Videi constituie o zonă aparte în ansamblul zonelor carstice din Bihor care se remarcă prin numărul mare de izvoare şi izbucuri care trădează o intensă activitate carstică. Cheile Videi sunt şi cele mai lungi chei din Munţii Apuseni. Măsurând peste 10 kilometri, ele au aspectul unei imense potcoave pe ai cărei versanţi şi interfluvii se găsesc numeroase peşteri şi avene dintre care se remarcă peştera Cubleş, bogat concreţionată, şi peştera aven Giloasa. Pe versanţii cheilor se evidenţiază numeroase talveguri suspendate, reminiscenţe ale văilor afluente, iar în albia văii sunt spectaculoase marmite de eroziune, formate în sectoarele de stagnare a apei şi formare a bulboanelor. Cheile Videi sunt situate în bazinul mijlociu şi cel superior al văii, fiind delimitate în aval de lacul omonim iar, în amonte, de confluenţa văii cu afluentul său, Viduţa. De la obârşiile sale, situate în partea vestică a compartimentului carstificat de la Zece Hotare, şi pînă la vărsarea în lacul ce-i poartă numele, valea Videi străbate o regiune de un pitoresc rar întâlnit. Izbucurile sunt şi ele prezenţe notabile în peisajul văii şi al cheilor. Fie se ivesc, cu o discreţie desăvârşită, printre trenele de grohotişuri ce parazitează racordul versantului cu valea, fie ţâşnesc din gura unor peşteri a căror deschideri impresionante.

Cheile Videi sunt o sursă inepuizabilă de valenţe turistice izvorâte din profilul transversal îngust, cu apropierea accentuată a versanţilor ce strâng, precum o uriaşă menghină, talvegul, cu o înălţime a abrupturilor laterale ce ating frecvent 200-250 de metri. Etalarea reliefului pe verticală devine o regulă căreia întreaga ambianţă peisagistică nu i se sustrage ci, dimpotrivă, caută prin orice mijloace să o confirme. Dacă, în sectorul din amonte, cheile au o desfăşurare orientată de la est la vest, în zona mediană apare o buclă uriaşă ce descrie un arc de cerc, la început spre nord-nord-vest, iar apoi spre sud-sud-est. Intrăm astfel în zona de maximă meandrare, unde râul, privit de la înălţimea versanţilor, seamănă cu un şarpe sticlos ce s-a rătăcit printre calcare. Lacul Vida, situat la extremitatea din aval a cheilor, impune locurilor o valenţă estetică aparte, lărgind prin prezenţa lui oferta turistică, multiplicînd posibilităţile de integrare a zonei în circuitul turistic. În întregul bazin hidrografic al Videi au fost descoperite şi cercetate până în present 136 de cavităţi subterane naturale, ceea ce conferă acestui areal un indice ridicat de endocarstificare. Dimensiunile peşterilor variază între 5 şi 773 metri lungime. Printre cele mai cunoscute peşteri din valea Videi, dar şi din Munţii Pădurea Craiului, se numără cea de la Cubleş (350 m lungime), situată în versantul stîng al văii Blajului, afluent pe dreapta al Videi.
Pe Valea Videi se poate ajunge pornind din drumul naţional Oradea – Deva (DN76, E79), urmând apoi ramificaţia drumului judeţean care porneşte din Sâmbăta, spre Dobreşti. Din această localitate porneşte drumul spre Vârciorog, care se ramifică ulterior, latura din dreapta continuîndu-se cu drumul forestier spre cantonul Vida. Şoseaua, asfaltată pînă aproape de chei, urmează versantul drept al văii şi ne oferă numeroase puncte de ,,belvedere” asupra cheilor.


  • 0

Valea Iadului

Tags : 

Valea Iadului este o superbă vale montană, care se găseşte poziţionată în estul judeţului Bihor, pe teritoriul comunelor Bulz, Budureasa, Curăţele şi Bratca. Iadul, aşa cum este denumit cursul de apă, îşi croieşte cu greu drum printre versanţii Munţilor Pădurea Craiului şi cei ai Masivului Vlădeasa, avându-şi izvoarele pe versantul nordic al Munţilor Bihorului, sub vârful Poieni, la o altitudine de aproximativ 1350 m. Unirea mai multor vâlcele şi pâraie de mici dimensiuni dă naştere cursului principal de apă care, după ce străbate bazinetul Stâna de Vale, unde este adăpostită frumoasa staţiune montană omonimă, taie munţii pe direcţia sud-nord. Constituind limita geografică dintre cele două unităţi montane pomenite mai sus, Valea Iadului prezintă un relief spectaculos, generat, în primul rând, de prezenţa rocilor carstificabile ale Munţilor Pădurea Craiului, dar şi de alternanţa de sectoare cu fizionomii diferite.

Aceste roci dau naştere unui relief pitoresc, cu versanţi puternic înclinaţi, uneori chiar verticali, de o frumuseţe sălbatică. Culmile sunt separate de văi adânci, pantele sunt deosebit de accentuate, mai ales acolo unde munţii intră în contact direct cu zonele joase din albii, fapt ce le conferă un aspect impozant. Din versanţii, uneori lipsiţi complet de vegetaţie, datorită înclinării mari, se deschid gurile a numeroase goluri subterane, de tipul peşterilor, grotelor şi avenelor. În bazinul mijlociu al Iadului, între confluenţele acestuia cu Valea Leşului şi Valea Bisericii, au fost cercetate şi cartate un număr de 101 goluri subterane, numărul lor fiind probabil mai mare.

Frumuseţea peisajului din cele două sectoare de chei, pe care Iadul le-a croit de-a lungul timpului geologic, îmbie la contemplare, relaxare şi odihnă. Primul sector de chei, situat amonte de Lacul Leşu, este unul spectaculos, cu râul adâncit puternic în rocă, cu numeroase praguri în albie, peste care apele trec învolburate. Aici se găseşte frumoasa cascadă Iadolina, situată cu aproximativ 6 metri sub nivelul drumului care însoţeşte valea, căderea de apă generează un spectacol impresionant al naturii. Peisajul celui de-al doilea sector de chei, situat în apropierea satului Remeţi, este de asemenea unul de excepţie. Aici Iadul s-a adâncit puternic în calcare dând naştere unui culoar îngust, cu un peisaj deosebit de pitoresc şi de sălbatic cu versanţi abrupţi, creste zimţate, turnuri, colţi masivi de stâncă.

Valea Iadului poate fi vizitată tot timpul anului, accesul realizându-se din DN 1, la jumătatea distanţei dintre oraşele Oradea şi Cluj-Napoca, în dreptul localităţii Bucea. După un parcurs de aproximativ 3 km, se ajunge la gurile de vărsare ale Iadului în Crişul Repede, după care drumul urcă agale pe firul apei.


  • 0

Valea Roşiei

Rosia

Plimbă-te pe dealuri acoperite de flori sălbatice, punctate de căpiţe de fân sau ascunse în pâlcuri de pădure, explorează lumea subterană creată de apă şi calcar, descoperă viaţa tradiţională şi arhaice obiceiuri de la ţară, învaţă despre lilieci şi importanţa lor pentru natură, gustă din mâncarea savuroasă cu influenţe româneşti şi ungureşti. Lasă-te sedus de umbra protectoare a unui stejar secular, într-o zi toridă de vară, sau urcă în clopotniţa unei biserici de 800 de ani şi încearcă să descifrezi mesajul din picturile ei.

Petrece o seară la foc de tabără, pe culmea unui deal de unde poţi cuprinde cu privirea aproape întreaga Ţară a Beiuşului sau rămâi câteva ore în compania localnicilor care de la care vei auzi poveşti sau poţi învăţa lucruri ce nu sunt nici în cărţi.

Toate acestea te aşteaptă pe Valea Roşia, o mică regiune din judeţul Bihor ce reuneşte comunele: Roşia, Căbeşti şi Remetea, în drumul ce vine dinspre Munţii Pădurea Craiului către cunoscuta depresiune a Beiuşului. Vei fi întâmpinat aici de gazde primitoare, care se vor bucura să îţi împărtăşească secretele culinare ale zonei şi să te conducă pe tainice poteci de munte sau prin sate şi cătune, unde meşteri artizani îţi vor dezvălui meşteşuguri vechi de sute de ani.

Indiferent dacă eşti cu un grup de prieteni, cu familia sau singur, Valea Roşia e destinaţia ideală pentru viitoarea ta vacanţă! Zona este uşor accesibilă, mai ales pe şosea. Se poate ajunge aici, venind dinspre Arad, Deva sau Oradea, prin Beiuş sau, dinspre Oradea ori Cluj-Napoca, pe la Vadu Crişului, Şuncuiuş sau Topa.


  • 0

Defileul Crişului Repede

Defileul Vadu CrisuluiDefileul Crişului Repede, are statut de rezervație naturală mixtă, fiind inclusă în situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului. Aici natura a creat un spectaculos peisaj. Printre pereţii abrupţi ai defileului curg apele Crişului iar calea ferată ce leagă Oradea de Cluj-Napoca abia, abia, îşi face şi ea loc prin tunelurile săpate în piatră. Stâncile înalte şi golaşe sunt un adevărat colţ de rai pentru cei pasionați de escaladă. Văi carstice abrupte, peste 30 de peşteri, cu lungimi de până la 1,5 km, şi o sumedenie de specii de plante protejate rare şi-au găsit aici habitatul ideal, datorită microclimatului local blând.

Fauna acestor locuri e dominată de Acvila de munte şi de sumedenia speciilor de lilieci. Dintre plantele ce pot fi întâlnite în Defileul Crişului Repede trebuie amintite: Irisul, Migdalul pitic, Dediţelul, Laleaua pestriţă sau Stejarul pufos. Florile colorate ale multora dintre ele bucură privirile celor care vizitează zona. Turiştii au la dispoziţie de o serie de trasee turistice marcate şi amenajate astfel încât orice drumeţ, mai mult sau mai puţin experimentat, să le poată parcurge. O vizită la Peştera Vadu Crişului este aproape obligatorie pentru cei de vor să se familiarizeze cu spectaculoasa lume subterană a speleotemelor şi a liliecilor. Traseele de la suprafaţă poartă călătorii pe deasupra stâncilor ameţitoare ale defileului, oferindu-le privelişti spectaculoase asupra luciului apei Crişului Repede.

Pe scurt, Defileul Crişului Repede este una din cele mai accesibile zone turistice ale României, zonă de o spectaculozitate aparte. Accesul se poate face cu trenul dinspre Oradea sau Cluj-Napoca sau cu maşina până în comunele Şuncuiuş ori Vadu Crişului.

Via Ferrata “Casa Zmeului”